Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 18.3.2020

Vítejte na stránkách Obecní knihovny v Zálší

 

Knihovna je otev?ena : Každý pátek od 17.30 - 18.30 hodin

 

 

Knihovnice: Petra Pokorná

 

V naší knihovn? máme trvale 218 svazků a evidujeme 12 ?tená?ů. Knihovnu v průb?hu lo?ského roku navštívilo celkem 120 zájemců o ?etbu. Po?et výpůj?ek dosáhl 305.

Knihovní fond pravideln? dopl?ujeme knižními soubory novinek ze St?ediskové knihovny Choce?. V roce 2019 byly knihovn? zapůj?eny celkem 2 knižní soubory s po?tem 141 svazků nových knih.